กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ สนับสนุนลูกฟุตบอล คิง เพาเวอร์ แก่สำนักงานองคมนตรี

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พร้อมด้วย นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี รับมอบลูกฟุตบอล คิง เพาเวอร์ จำนวน 1,000 ลูก

จากโครงการ ล้านลูก ล้านพลัง สร้างฝันเด็กไทย โดยมี นางเอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เป็นผู้ส่งมอบ เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ให้แก่นักเรียนในสังกัดกองทุนการศึกษา ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอล อันจะนำมาซึ่งความเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของประเทศชาติในอนาคต ณ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ

จากซ้าย
1.เอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์
2.พล...ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
3.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี