การบินไทยเพิ่มความถี่เที่ยวบินสู่เมลเบิร์น ออสเตรเลีย

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อรองรับปริมาณความต้องการเดินทางที่เพิ่มมากขึ้น

รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างไทยกับออสเตรเลียในทุกมิติ

ข่าว, การบินไทย, ออสเตรเลีย, เมลเบิร์น, ซูมซอกแซก

บริษัทฯ ได้เพิ่มเที่ยวบินสู่ออสเตรเลีย ในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เมลเบิร์น ทำการบินด้วยเครื่องบินแบบแอร์บัส A350-900 จากเดิมสัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน เป็นสัปดาห์ละ 14 เที่ยวบิน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป มีรายละเอียดเที่ยวบินดังนี้

เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เมลเบิร์น ทำการบินทุกวัน วันละ 2 เที่ยวบิน

  • เที่ยวบินที่ TG461 ออกจาก กรุงเทพฯ เวลา 08.20 น. ถึง เมลเบิร์น เวลา 21.20 น. (เวลาท้องถิ่น)
    เที่ยวบินที่ TG462 ออกจาก เมลเบิร์น เวลา 00.30 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึง กรุงเทพฯ เวลา 05.40 น.
  • เที่ยวบินที่ TG465 ออกจาก กรุงเทพฯ เวลา 18.20 น. ถึง เมลเบิร์น เวลา 07.20 น. (เวลาท้องถิ่น) ในวันถัดไป
    เที่ยวบินที่ TG466 ออกจาก เมลเบิร์น เวลา 09.30 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึง กรุงเทพฯ เวลา 14.40 น.

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังทำการบินในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ซิดนีย์ ทุกวัน สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดตารางการบิน พร้อมทั้งสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ สำนักงานขายการบินไทยและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ หรือ THAI Contact Center 0-2356-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง)