ห้องอาหารโมโม่ คาเฟ่ โรงแรมคอร์ทยาร์ด โดยแมริออท กรุงเทพฯ ได้รับการรับรองสูงสุดระดับ ALL-STAR จากโครงการบริหารจัดการขยะจากอาหาร THE PLEDGE™

โรงแรมคอร์ทยาร์ด โดยแมริออท กรุงเทพฯ มุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกๆโอกาสที่มี โดยมีความสำเร็จระดับ ALL-STAR จากโครงการลดขยะจากเศษอาหาร หรือ The PLEDGE™ เป็นเครื่องเครื่องหมายรับรองความสำเร็จ ด้วยเจตนารมณ์ต่อเนื่องที่ปรารถนาจะรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โรงแรมฯยังจำกัดการใช้พลาสติกต่างๆ ด้วยการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ภายในห้องพักของโรงแรมเป็นชนิดเติม เปลี่ยนขวดน้ำพลาสติกเป็นขวดน้ำแก้วในห้องประชุมและส่วนอื่นๆ ใช้หลอดกระดาษแทนหลอดพลาสติก และประกอบธุรกิจจัดส่งอาหารโดยการใช้กล่องกระดาษที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

โครงการบริหารจัดการขยะจากอาหาร หรือ The PLEDGE™ ได้รับรองว่าโรงแรมคอร์ทยาร์ด โดย แมริออท กรุงเทพฯ ซึ่งเข้าร่วมโครงการเพื่อลดปริมาณขยะจากอาหารตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 จนถึงปัจจุบัน และมีผลลัพธ์อันเป็นรูปธรรมดังต่อไปนี้

· ลดปริมาณขยะจากอาหารลง 95.6% ต่อบุคคล

· ลดปริมาณอาหารลง 16.07 ตัน

· ลดอัตราการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงประมาณ 40.19 ตัน

· ประหยัดค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงินประมาณ 64,311 ดอลลาร์สหรัฐ ในเวลา 12 เดือน


“ที่ห้องอาหารโมโม่ คาเฟ่ เราทุกคนเชื่อมั่นว่า การบริหารจัดการขยะจากอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง และทุกคนมีส่วนร่วมสำคัญในการเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น ไม่เพียงเท่านั้นเรายังปรารถนาเป็นแรงขับเคลื่อนเพื่อนำพาผู้ประกอบการอุสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”


หลังจากความพยายามอย่างหนักเป็นเวลากว่า 2 ปี ความสำเร็จในปี 2564 ระดับ Gold และปี 2565 ระดับ ALL-STAR นำมาซึ่งความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง โรงแรมคอร์ทยาร์ด โดย แมริออท กรุงเทพฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะสานต่อเจตนารมณ์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างไม่ลดละ ด้วยการปรับเปลี่ยนระบบในการบริหารจัดการขยะประเภทอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นกระดาษ หรือพลาสติกที่สามารถแปรรูปนำกลับมาใช้ไหม่ได้ โดยสมัครเข้าร่วมโครงการต่างๆมากมาย อาทิ โครงการการบริหารจัดการขยะ จากเครือ SCGP มูลนิธิเพื่อความยั่งยืน จากเครือ SCGC และโครงการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานทดแทน หรือ Corsair


รายละเอียดเพิ่มเติมจากโครงการต่างๆ

The PLEDGE™ on Food Waste: http://www.thepledgeonfoodwaste.org

Scholars of Sustenance (SOS): http://www.scholarsofsustenance.org

Corsair for A Cleaner Future: corsairnow.com

SCGC: https://sustainability.scgchemicals.com/en/sustainability/sustainability-foundations

SCGP: https://sustainability.scgpackaging.com/en/environmental/waste-management