“ไทยเบฟ” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทยเตรียมจัดงานใหญ่ “Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ครั้งที่ 7

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผสานความร่วมมือกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเครือข่ายพันธมิตรอีกหลายภาคส่วน ร่วมจัดงานแถลงข่าวงาน“Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย”

ข่าว, เทศกาล, สงกรานต์, water festival, วิถีน้ำ วิถีไทย, ท่องเที่ยว, ไทยเบฟ, ซูมซอกแซก

ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งเทศกาลวัฒนธรรมระดับประเทศ ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 ตอกย้ำแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทย ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ที่ต้องการ“บอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก”พร้อมขานรับนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนให้ประชาชนท่องเที่ยวตามแบบชีวิตวิถีใหม่ เที่ยวสนุกอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว

งาน “Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สายน้ำ ยาม ฟ้าใส” เปิดปีใหม่ไทยอย่างเป็นสุข สดใส ดีงาม สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นสิริมงคลของไทยและส่งเสริมพหุวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างสันติสุข โดยการผสานความร่วมมือจากบ้าน วัด โรงเรียน และหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท วิสาหกิจ และราชการ รวมเป็น “บ.ว.ร. ยกกำลังสอง” เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดศิลปวัฒนธรรมไทย และร่วมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

โดยชุมชนเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนผ่าน 3 มิติหลัก ESG (Economic & Environment, Social, Governance) ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม เช่น กิจกรรมเก็บกลับ-รีไซเคิล และกิจกรรมเยาวชนเจ้าบ้าน สืนสานวัฒนธรรม เพื่อนำคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ชุมชนและสร้างประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนมากขึ้น และขยายผลคอนเทนต์ที่ให้ความรู้ในวงกว้างขึ้นผ่านสื่อออนไลน์ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น 4 ภาค 6 จังหวัดของประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 11 -15 เมษายน 2565

ข่าว, เทศกาล, สงกรานต์, water festival, วิถีน้ำ วิถีไทย, ท่องเที่ยว, ไทยเบฟ, ซูมซอกแซก

“กิจกรรมเยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม” ในปีนี้ได้ต่อยอดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “เยาวชนเจ้าบ้านสตอรี่” สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านการบอกเล่าของเยาวชนเจ้าบ้านฯ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่และชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างคอนเทนต์ มีความคิดสร้างสรรค์ถ่ายทอดออกมาเป็นรูปแบบรายการโทรทัศน์ ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 19.30 น. ในรายการบันทึกไทยเบฟ ช่องอมรินทร์ทีวี และยังคงสานต่อกิจกรรมดีงามด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม “เยาวชนเจ้าบ้านฯ และ เก็บกลับ-รีไซเคิล” ที่เพิ่มทักษะให้กับเยาวชนและตัวแทนชุมชน พร้อมให้ความรู้และแนะนำวิธีบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ดีขึ้น เปิดโอกาสให้เยาวชนเจ้าบ้านฯ มาช่วยสร้าง Landmark จากขวด PET เพื่อใช้ตกแต่งงานร่วมกับนักศึกษาจาก EISA นับเป็นการต่อยอดเวิร์คชอป เก็บกลับ รีไซเคิล เพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี ลดปริมาณขยะและจัดการอย่างเป็นระบบโดยชุมชน ปีนี้กิจกรรม Bike Walk Talk Boat ยังคงจัดต่อเนื่องเพื่อสร้างประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน และความพิเศษปีนี้พบกับ Water Fest Trip 2022 “KAYAK The Series”พายเรือคายัค ชมบรรยากาศวิถีชีวิตชุมชนและสถาปัตยกรรมสองฝั่งคลองบางกอกน้อย ช้อปของกินพื้นบ้านตลาดน้ำชุมชน นับเป็นอีกกิจกรรมไฮไลน์ที่ส่งเสริมรายได้แก่ชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน

โดยพื้นที่การจัดงาน “Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย จึงมีความมั่นใจได้ว่างานของเรามีความปลอดภัย และมีมาตรการในการคัดกรองป้องกัน COVID-19 เป็นอย่างดี ทั้งหมดนี้เพื่อขานรับนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนให้ประชาชนท่องเที่ยวตามแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal เที่ยวสนุกอย่างปลอดภัย

กิจกรรมแต่ละจังหวัด ยังคงจัดเต็มมหกรรมความสุข และความสนุกดีงามเพื่อร่วมก้าวข้ามปีใหม่ไทยกับวิถีความเป็นไทยที่งดงาม ที่จะจัดขึ้นพร้อมกัน ทั้ง 4 ภาค ของประเทศไทย คือ

ข่าว, เทศกาล, สงกรานต์, water festival, วิถีน้ำ วิถีไทย, ท่องเที่ยว, ไทยเบฟ, ซูมซอกแซก

กรุงเทพมหานคร สุขใจรับสิริมงคล ณ 9 ท่าน้ำวิถีไทย ประกอบด้วย วัดพระเชตุพนวิมล มังคลาราม ราชวรมหาวิหาร, วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร, วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร, วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร, วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร, ท่ามหาราช, เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์, เดอะล้ง 1919 ริเวอร์ไซด์ เฮอริเทจ เดสติเนชั่น และสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ที่จัดเต็มทั้งกิจกรรมเสริมสิริมงคล ร่วมบุญปีใหม่ไทย อาทิ งานแห่พระพุทธสิหิงค์จำลองทางน้ำ จาก 5 พระอารามหลวงสำคัญริมแม่น้ำเจ้าพระยา สักการะ และสรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญประจำพระอารามหลวง ร่วมทำบุญ ทำทาน เถลิงศกปีใหม่ไทย สรงน้ำพระประจำวันเกิด 65 องค์ ที่เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ และการแสดงมหรสพที่หาดูได้ยาก เลือกซื้อ ช็อปของกิน ชมการแสดง ที่ท่าน้ำพันธมิตรเอกชน นอกจากนี้ยังมีบริการเรือด่วนรับส่งให้บริการฟรี ใน 9 ท่าน้ำ แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงแรกเวลา 08.00-17.00 น. และช่วงที่สอง เวลา 15.00-22.00 น. ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2565

ข่าว, เทศกาล, สงกรานต์, water festival, วิถีน้ำ วิถีไทย, ท่องเที่ยว, ไทยเบฟ, ซูมซอกแซก

เชียงใหม่ สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ณ บ้านโบราณเชียงใหม่ (ริมแม่น้ำปิง) จัดเต็มกิจกรรมมงคล และกิจกรรมดีงามเพื่อความยั่งยืนอาทิ โซนมงคล กราบไหว้พระพุทธรูปและประพรมน้ำมนต์ หรือ “น้ำมงคล” จากวัดทั้ง 9 ตามหลักทักษาเมือง สรงน้ำพระและครูบางศรีวิชัย / ไม้ค้ำ / เบี้ยเสี่ยทาย ตุงพระธาตุประจำปีนักษัตรเกิดทั้ง 12 ราศี แท่นพิธีไหว้ท้าวทวารบาลทั้ง 4 รวมถึงพระอินทร์และพระแม่ธรณี ซุ้มมงคล รับพรล้านนารับปีใหม่ โซนสล่าเมือง Workshop งาน Craft ล้านนากับแหล่งเรียนรู้อารยธรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านต้นน้ำ สล่าแดง เรียนรู้การปั้นดินเป็นรูปสัตว์ต่างๆ เครื่องประดับล้านนา ลูกปัดดิน ถ้วยกาแฟ เป็นต้น ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2565

ข่าว, เทศกาล, สงกรานต์, water festival, วิถีน้ำ วิถีไทย, ท่องเที่ยว, ไทยเบฟ, ซูมซอกแซก

ลำพูน ณ อินทยงยศ และวัดมหาวัน จัดเต็มกิจกรรมมงคล อาทิ ขบวนแห่สรงน้ำพระ อย่างสร้างสรรค์ โดยเยาวชนเจ้าบ้าน 3 ขบวน ขบวนแห่การแสดงกลองสะบัดชัย ผ่านถนนอินทยงยศและซุ้มสรงน้ำ ตลาดนัดชุมชนและการแสดงดนตรีบริเวณถนนรถแก้ว นอกจากนี้ยังต่อยอดกิจกรรมดีงาม โครงการ เก็บกลับ รีไซเคิล ทำกิจกรรมจัดการขยะ 3 เขต 12 ชุมชน เป็นต้น ในวันที่ 13 เมษายน 2565

ข่าว, เทศกาล, สงกรานต์, water festival, วิถีน้ำ วิถีไทย, ท่องเที่ยว, ไทยเบฟ, ซูมซอกแซก

ภูเก็ต Phuket Water Festival 2022 Discover Phuket แลงานอาร์ต ช้อปของกิน ถ่ายรูปบ๊ายใจ…สไตล์บาบ๋า สืบสานวิถีแห่งไทยประเพณีสงกรานต์ ณ สี่แยกชาร์เตอร์ (เมืองเก่าภูเก็ต) สรงน้ำพระพุทธสิงหิงค์ จำลอง ถ่ายรูปสุดแนว กับศิลปะสื่อผสม Projection Mapping ชั้น 2 ในหอนาฬิกา ประกวดภาพถ่ายทาง IG หัวข้อ Phuket Water Festival 2022 ช้อปงานฝีมือนักศึกษาและงานศิลปะของนักเรียน โรงเรียนบ้านไม้ขาว ช้อปของกินของเด็ดร้านดังในอ่องหลายคาเฟ่ กิจกรรมรื่นเริงในวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-12 เมษายน 2565 และร่วมกิจกรรมเสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ไทย ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และตักบาตรข้าวสุก ณ วัดไม้ขาว ในวันที่ 13 เมษายน 2565

ข่าว, เทศกาล, สงกรานต์, water festival, วิถีน้ำ วิถีไทย, ท่องเที่ยว, ไทยเบฟ, ซูมซอกแซก

ขอนแก่น วัดไชยศรี ณ ตำบลสาวะถี ร่วมสืบสาน รักษา อัตลักษณ์ท้องถิ่น ต่อยอดคุณค่าวัฒนธรรมประเพณีในชุมชนให้ยั่งยืน สิมอีสาน ฮูปแต้มสินไซ และหมอลำ ร่วมสืบสานประเพณีบุญสงกรานต์อีสานดั้งเดิมวัดไชยศรี ทำบุญตักบาตรหน้าสิมอิ่มบุญสาวะถีวิถีสุข เจริญพระพุทธมนต์ บายศรีพระพุทธรูปและพระสงฆ์ ก่อพระเจดีย์ทราย พิธีเสียเคราะห์ประจำปี สรงน้ำพระพุทธรูป สักการะปูชนียสถานภายในวัด และเพลิดเพลินกับการแสดงและการละเล่นพื้นบ้าน (การแสดงหมอลำ) วันที่ 13-15 เมษายน 2565

ข่าว, เทศกาล, สงกรานต์, water festival, วิถีน้ำ วิถีไทย, ท่องเที่ยว, ไทยเบฟ, ซูมซอกแซก

อุดรธานี ณ วัดสระแก้ว วัดสันติวนาราม และลานวัฒนธรรมมรดกโลกบ้านเชียง สืบสานวัฒนธรรมประเพณีชุมชน ไทพวน ร่วมกิจกรรมมงคล ตักบาตรวิถีไทพวน ที่เป็นเสน่ห์ในวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ผู้มาเยือนได้สัมผัส สรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญของชุมชน และร่วมชมขบวนวัฒนธรรมไทพวนบ้านเชียง อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญลงสรงน้ำ สืบสานประเพณีและสร้างความสามัคคีในชุมชน ระหว่างวันที่ 13-14 เมษายน 2565

ร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อสืบสานมรดกไทยสู่สากล อีกหนึ่งงานที่จะเป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน และส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ในงาน “Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ท่องเที่ยววิถีใหม่รับมงคลไทย เที่ยวแบบปลอดภัย สไตล์ New Normal ที่จัดขึ้นพร้อมกันทั้ง 4 ภาค 6 จังหวัดของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน นี้ และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook: Water Festival Thailand