Tag Archives: water festival

สงกรานต์นี้ห้ามพลาดกับกิจกรรม “อร่อยจัด-ทรรศนา” ในงาน “เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย”

เทศกาลสงกรานต์ อีกหนึ่งประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติทั่วโลก ต่างรอคอย และผ่อนคลายในช่วงเทศกาลนี้

“ไทยเบฟ” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทยเตรียมจัดงานใหญ่ “Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ครั้งที่ 7

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผสานความร่วมมือกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเครือข่ายพันธมิตรอีกหลายภาคส่วน ร่วมจัดงานแถลงข่าวงาน“Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย”