ทีเคพาร์ค ชวนชมนิทรรศการ “Next Normal for Better Green” ร่วมเรียนรู้ สัมผัสประสบการณ์ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อุทยานการเรียนรู้ หรือ ทีเคพาร์ค ร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดนิทรรศการ “Next Normal for Better Green การเปิดโลกองค์ความรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

ข่าว, TK Park, นิทรรศการ, ธรรมชาติ, สิ่งแวดล้อม, คุณภาพ, ทีเคพาร์ค, ซูมซอกแซก

เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจถึงสถานการณ์ของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ภายในงานพบกับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจ อาทิ

การเสวนาถกปัญหาสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว โดยผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่หันมาสนใจธรรมชาติ การเรียนรู้วิธีรับมือกับ PM 2.5 ในชีวิตประจำวัน

ท้าประลองความสนุกกับเกมคัดแยกขยะที่ถูกต้อง พร้อมเปิดให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันห้องสมุดกรีนดิจิทัล (Green Digital Library) สำหรับรับข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้สนใจ สามารถเข้าร่วมนิทรรศการได้ ระหว่างวันที่ 22 – 27 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK Park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 ดูรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  www.tkpark.or.th หรือ www.facebook.com/tkparkclub