“ไทยเบฟ” เตรียมจัดงาน “Water Festival 2021 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ครั้งที่ 6 พร้อมกัน 4 ภาค 13-15 เม.ย.64 นี้

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผสานความร่วมมือกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเครือข่ายพันธมิตรอีกหลายภาคส่วน ร่วมจัดงานแถลงข่าวงาน “Water Festival 2021 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย”

ข่าว, ไทยเบฟ, Water Festival 2021, เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย, กรุงเทพมหานคร, เชียงใหม่, ลำพูน, ภูเก็ต, ขอนแก่น, ซูมซอกแซก

ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งเทศกาลวัฒนธรรมระดับประเทศ ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 ตอกย้ำแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทย ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ที่ต้องกา รบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก

โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ชื่นจิต ชื่นใจสนุกแจ่มใส จิตใจเบิกบาน รับมงคล ฉลองปีใหม่แบบปลอดภัย (ห่างไกลโควิด) พร้อมขานรับนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนให้ประชาชนท่องเที่ยวตามแบบชีวิตวิถีใหม่ เที่ยวสนุกอย่างปลอดภัย ด้วยการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว

ชูจุดเด่นการจัดงานสไตล์การท่องเที่ยวโดยชุมชน เข้าถึงง่าย ปลอดภัย ร่วมสมัย มีเอกลักษณ์ โดยการผสาน ความร่วมมือจากบ้าน วัด โรงเรียน และหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท วิสาหกิจ และราชการ ร่วมกันเป็น บ.ว.ร. ยกกำลังสอง ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อความยั่งยืน ยกระดับความเป็นต้นแบบของเทศกาลใหญ่ระดับประเทศที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อชุมชนตนเอง นอกจากนี้ยังต่อยอดความสำเร็จการจัดงานด้วยการเชื่อมโยงสู่อาเซียน ผ่านเครือข่ายของ C asean ด้วยการจัดเสวนาออนไลน์ในมุมของวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ที่มีร่วมกัน นอกจากนี้เป็นปีแรกที่ยกระดับแผนพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรม                   ชุมชนพอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก

ข่าว, ไทยเบฟ, Water Festival 2021, เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย, กรุงเทพมหานคร, เชียงใหม่, ลำพูน, ภูเก็ต, ขอนแก่น, ซูมซอกแซก

โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น 4 ภาคของประเทศไทยในระหว่าง วันที่ 13 -15 เมษายน 2564 และยังได้ขยายพื้นที่การจัดงานไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัดไชยศรี ณ บ้านสาวะถี จังหวัดขอนแก่น เป็นครั้งแรก 

โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย คุณสุรพล เศวตเศรนี ประธานการจัดงาน Water Festival 2021 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย และคุณประวิช สุขุม  ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัด (มหาชน) ในฐานะหัวเรือใหญ่และผู้สนับสนุนหลักร่วมด้วยพันธมิตรภาครัฐและเอกชนอีกหลายภาคส่วนร่วมในงานแถลงข่าวณบริเวณข้างวิหารหลวงพ่อโตวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

ข่าว, ไทยเบฟ, Water Festival 2021, เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย, กรุงเทพมหานคร, เชียงใหม่, ลำพูน, ภูเก็ต, ขอนแก่น, ซูมซอกแซก

ในส่วนของกิจกรรมแต่ละจังหวัด ยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข และ ความสนุกดีงาม พร้อมกับการสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย กับวิถีความเป็นไทย และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่มีเสน่ห์ ที่จะจัดขึ้นพร้อมกันทั้ง 4 ภาคของประเทศไทย ได้แก่ ภาคกลาง จัดที่กรุงเทพมหานครใน 10 ท่าน้ำที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ รวมไปถึง ภาคเหนือ จัดที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน ภาคใต้ จัดที่จังหวัดภูเก็ต และในปีนี้ยังได้ขยายพื้นที่การจัดงานไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่ จังหวัดขอนแก่น เป็นครั้งแรกอีกด้วย

นอกจากนี้ยังคงมีการสานต่อกิจกรรมดีๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความยั่งยืนให้ชุมชนก่อนการจัดงาน “Water Festival 2021 เทศกาลวิถีน้ำวิถีไทย คือโครงการทำความสะอาดชุมชนและส่วนอีกหนึ่งโครงการที่จัดมาอย่างต่อเนื่อง คือ โครงการเยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรมโดยความพิเศษในปีนี้ได้ยกระดับทั้ง 2 โครงการร่วมทำกิจกรรม ชุมชนพอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก ที่ดำเนินการภายใต้โครงการ “Bring Back-Recycle” (เก็บกลับรีไซเคิล) ที่เน้นความสำคัญของชุมชนให้มีส่วนร่วมที่จะสร้างความยั่งยืนเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิลในชุมชน นับเป็นอีกกิจกรรมเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนและคนในชุมชนรู้จักคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี ลดปริมาณขยะและจัดการอย่างเป็นระบบโดยชุมชน” 

ข่าว, ไทยเบฟ, Water Festival 2021, เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย, กรุงเทพมหานคร, เชียงใหม่, ลำพูน, ภูเก็ต, ขอนแก่น, ซูมซอกแซก

กิจกรรมแต่ละจังหวัด ยังคงจัดเต็มมหกรรมความสุข และความสนุกดีงามเพื่อร่วมก้าวข้ามปีใหม่ไทยกับวิถีความเป็นไทยที่งดงาม ที่จะจัดขึ้นพร้อมกัน ทั้ง 4 ภาค ของประเทศไทย คือ

กรุงเทพมหานคร สุขใจรับสิริมงคล ณ 10 ท่าน้ำ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย วัดพระเชตุพนวิมล มังคลาราม ราชวรมหาวิหาร, วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร, วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร, วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร, ท่ามหาราช, ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค, เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์, ล้ง 1919 และสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ที่จัดเต็มทั้งกิจกรรมเสริมสิริมงคล ร่วมบุญปีใหม่ไทย อาทิ พิธีรดน้ำดำหัว ทำบุญไหว้พระ ก่อพระเจดีย์ทรายเพื่อ เป็น พุทธบูชา ปิดทองพระประจำวันเกิด ทำบุญถวายสังฆทาน เจริญพุทธมนต์ สวดมาติกา พบกับ ซุ้ม “งานอดิเรกวิถีไทย” การประกวดอาหาร 3 ศาสนา 4 วัฒนธรรม การประกวดไม้ดัด ร้านค้าชุมชน ร้านค้าประชารัฐ นอกจากนี้ยังมีบริการเรือด่วนรับส่งให้บริการฟรี ใน 10 ท่าน้ำ แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงแรกเวลา 08.00-17.00 น. และช่วงที่สอง                                      เวลา 15.00-22.00 น. ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2564

ข่าว, ไทยเบฟ, Water Festival 2021, เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย, กรุงเทพมหานคร, เชียงใหม่, ลำพูน, ภูเก็ต, ขอนแก่น, ซูมซอกแซก

เชียงใหม่ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ม่วนขนาดสงกรานต์ล้านนา ไปแอ่วกาดวิถีโบราณดีงาม นุ่งเมือง ผ่อศิลป์ กิ๋นข้าว แบ่งเป็น 3 โซน ได้แก่ โซนมงคล โซนบูธสล่าเมือง โซนกาดหมั้วคัวแลง พบกับประกวดรูปแบบต่างๆ อาทิ ประกวดเครื่องสักการะของล้านนา ประกวดกลองบูชาและ การแสดงพิณเปี้ยะ เครื่องดนตรีโบราณของล้านนา การประกวดลาบและการแสดง สาธิตอาหารจากชุมชนเชื้อชาติในเชียงใหม่ รับชมการแสดงบนเวทีจากจากโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นต้น กิจกรรมร่วมคัดแยกขยะและบริจาคขวดพลาสติกใส่ข้างสานจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อช่วยเหลือช้างเหนือ และ กิจกรรมศิลป์ร่วมสร้าง ชุมชนร่วมสุข จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2564 

ลำพูน ชื่นจิต ชื่นใจ “ตานขันดอก สรงน้ำพระ 9 วัด” เทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทย สนุกสนานอย่างดีงาม ก้าวข้ามปีใหม่ไทย                    มุ่งรักษาประเพณีสรงน้ำพระ จังหวัดลำพูน โดยเน้นการฟื้นฟูจัดทำเครื่องบูชาพระพุทธ จัดแข่งขันการทำต้นดอก ต้นเทียน ขันดอก เครื่องสรงน้ำพระ ณ วัดสำคัญในเขตเมืองเก่า และรอบคูเมืองลำพูน 9 วัดประกอบด้วย วัดพระธาตุหริภุญชัย วัดมหาวัน วัดสุพรรณรังษี วัดชัยมงคล วัดช้างสี วัดธงสัจจะ วัดช้างรอง วัดประตูลี้ วัดบ้านหลวย และอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี พบกับกิจกรรมมากมาย  อาทิ กิจกรรมประกวดการออกแบบเครื่องบูชาล้านนา กิจกรรมสามล้อเยาวชนเจ้าบ้าน ร่วมกับสามล้อสูงวัยจากสมาคม สามล้อ นำประชาชนไปสรงน้ำพระ 9 วัดรอบเมือง เป็นต้น ตั้งแต่วันที่ 13 – 15 เมษายน 2564

ข่าว, ไทยเบฟ, Water Festival 2021, เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย, กรุงเทพมหานคร, เชียงใหม่, ลำพูน, ภูเก็ต, ขอนแก่น, ซูมซอกแซก

ภูเก็ต ณ หาดไม้ขาว สงกรานต์ดีงาม ไปที่ไหนก็ชื่นจิต ชื่นใจ สืบสานวิถีแห่งไทยประเพณีสงกรานต์ตำบลไม้ขาว ร่วมกิจกรรมเสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ไทย ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป บนชายหาดที่ยาวที่สุดในภูเก็ต สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เพื่อสิริมงคล ปล่อยพันธ์ุเต่าทะเลและจั๊กจั่นทะเลคืนสู่ธรรมชาติ นอกจากนี้ภายในงานรับชมนิทรรศการ กิจกรรมรื่นเริงในวันสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน 2564

ต่อยอดความสำเร็จการจัดงานขยายพื้นที่ความดีงามสู่ขอนแก่นวัดไชยศรี บ้านสาวะถี ม่วนซื่น…ชื่นจิต ชื่นใจ ก้าวสู่ปีใหม่ไทย ร่วมสืบสานวิถีวัฒนธรรมขอนแก่นเดิมแท้ ทำบุญตักบาตร สรงน้ำอบน้ำหอมพระพุทธรูป ก่อเจดีย์ทรายรอบสิม สักการะหลวงปู่อุปราช ม่วนซื่นสงกรานต์ พบกับเวทีวัฒนธรรมหมอลำสองพันปี เพลิดเพลินกับการแสดงหมอลำหุ่น สินไซน้อยร้อยปี วันที่ 13-15 เมษายน 2564

ร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อสืบสานมรดกไทยสู่สากล อีกหนึ่งงานที่จะเป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน และส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ในงาน “Water Festival 2021 เทศกาลวิถีน้ำวิถีไทยท่องเที่ยววิถีใหม่รับมงคลไทย เที่ยวแบบปลอดภัย สไตล์ New Normal ที่จัดขึ้นพร้อมกันทั้ง 4 ภาค ของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน นี้ และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.waterfestivalthailand.com และ Facebook: Water Festival Thailand