Tag Archives: Water Festival 2021

“ชุมชนพอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” สร้างคุณค่าให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม ใน “Water Festival 2021 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ครั้งที่ 6

“โครงการ Bring Back-Recycle” ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดทำขึ้นมา พร้อมผลักดันด้วยการจัดกิจกรรม “ชุมชนพอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นความสำคัญของชุมชนให้มีส่วนร่วมที่จะสร้างความยั่งยืนเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิลในชุมชน

“ไทยเบฟ” เตรียมจัดงาน “Water Festival 2021 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ครั้งที่ 6 พร้อมกัน 4 ภาค 13-15 เม.ย.64 นี้

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผสานความร่วมมือกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเครือข่ายพันธมิตรอีกหลายภาคส่วน ร่วมจัดงานแถลงข่าวงาน “Water Festival 2021 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย”