“เหลืองทั้งแผ่นดิน” อีกครั้ง “วันพ่อแห่งชาติ” 5 ธันวา 2563

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านแถลงไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า ในช่วงวันที่ 1–6 ธันวาคม 2563 นี้ รัฐบาลจะจัดงาน “วันชาติ” “วันพ่อแห่งชาติ” และวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 9 ขึ้นพร้อมๆ กัน

ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย รวม 3 ประการ ได้แก่

  1. เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
  2. เป็นวันชาติ
    3. เป็นวันพ่อแห่งชาติ

ดังนั้น เพื่อให้พี่น้องประชาชนร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันล้นพ้นของในหลวงรัชกาลที่ 9 และตระหนักในความสำคัญของการเป็น “วันชาติ” และ “วันพ่อแห่งชาติ” ไปพร้อมๆ กัน รัฐบาลไทยจึงได้เตรียมการที่จะจัดงานในปีนี้ขึ้นทั่วราชอาณาจักร

โดยใน กทม.นั้น จะใช้สถานที่บริเวณหน้ากระทรวงกลาโหม ถนนสนามไชย ทำเนียบองคมนตรี สวนสราญรมย์ มิวเซียมสยาม ฯลฯ เป็นสถานที่จัดงานดังกล่าว โดยจะเริ่มงานตั้งแต่ 10.00 น. ไปจนถึง 21.30 น.

ทั้งนี้ จะมีการเปิดวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ให้ประชาชนเข้าสักการะด้วยตั้งแต่เวลา 10.00 น. ไปจนถึง 21.00 น.

ในส่วนของต่างจังหวัดทั่วประเทศนั้น ปลัดกระทรวงมหาดไทย ฉัตรชัย พรหมเลิศ ได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้ร่วมกับประชาชนในทุกจังหวัด จัดงานขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม โดยเริ่มจากพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เวลา 07.30 น. พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เวลา 08.30 น.

จากนั้นในเวลา 19.19 น. จะเป็นพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ดังที่เคยปฏิบัติมาในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกๆ ปี

เนื่องจากผมต้องเขียนต้นฉบับวันนี้ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม จึงยังไม่ทราบว่าหน่วยงานหรือองค์กรที่รับผิดชอบที่จะต้องจัดงานเฉลิมฉลองตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมถึงวันที่ 6 ธันวาคม ในส่วนกลางหรือกรุงเทพมหานครได้จัดงานหรือกิจกรรมใดๆ ไปแล้วบ้าง ตามที่ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ท่านแถลงไว้

ก็หวังว่าการดำเนินงานต่างๆ คงจะเป็นไปตามกำหนดการ และตามสถานที่ที่กล่าวถึงข้างต้นแล้วนะครับ

ท่านที่ติดตามคอลัมน์ผมมาตลอดคงจะทราบดีว่า ผมได้อุทิศเนื้อที่คอลัมน์เขียนถึง “วันที่ 5 ธันวาคม” ที่ในยุคโน้นเราเรียกกันว่า “วันที่ 5 ธันวามหาราช” มาโดยตลอด ไม่มีแม้แต่ปีเดียวสำหรับฉบับประจำวันที่ 5 ธันวาคม ที่ผมจะว่างเว้นหรือหันไปเขียนถึงเรื่องอื่นๆ ที่มิใช่การถวายพระพร หรือการแสดงออกถึงความจงรักภักดี

ที่สำคัญในการเขียนถึงพระองค์ท่านนั้น ผมยืนยันได้ว่าเป็นการ เขียนขึ้นด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น และด้วยความเคารพรัก ความศรัทธา ที่ค่อยๆ สะสมทีละเล็กทีละน้อย จากพระราชกรณียกิจที่ผมเห็นและอ่านข่าวมาตั้งแต่เด็กๆ

เป็นความเคารพรักและความศรัทธาที่จะไม่มีวันเจือจางหรือถดถอยลงไปเลย ตราบจนกระทั่งวันนี้…มีแต่จะมากขึ้นและมากขึ้นด้วยซ้ำ เพราะเริ่มมีเวลาว่างพอที่จะกลับไปนั่งอ่านนั่งดูเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์ท่านมากขึ้น ในยามแก่ตัว

ดังนั้น เมื่อทราบว่ารัฐบาลจะจัดงานถวายในหลวง ร.9 ดังกล่าว ผมจึงรีบเขียนให้ทันที แต่เนื่องจากความสับสนในการนับเวลาที่จะต้องส่งต้นฉบับ ทำให้ล่าช้าไปเสียหนึ่งวัน คือมาเริ่มในวันที่ 2 ธันวาคม หรือวันนี้แทนที่จะเป็น 1 ธันวาคม หรือเมื่อวาน

แต่ก็ยังทันท่วงทีครับ เพราะยังเหลือเวลาอีกหลายวัน…ขอได้โปรดเตรียมตัวเตรียมใจหาเวลาไปร่วมงานและร่วมกิจกรรมต่างๆตามที่กล่าวมานี้ รวมทั้งอีกหลายๆ งานที่ผมมิได้กล่าวถึงด้วยจักขอบคุณยิ่ง

โดยเฉพาะวันที่ 5 ธันวาคมปีนี้ ขอให้ออกมาร่วมกิจกรรมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับ พี่น้องประชาชนชาวไทยที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกแห่งหนทั่วประเทศ

ออกมาแสดงพลัง “เหลืองทั้งแผ่นดิน” กันอีกครั้งครับ เพื่อให้โลกนี้ทั้งโลกได้รับรู้ว่า “สถาบันกษัตริย์” ยังอยู่ในหัวใจคนไทย.

“ซูม”

สถาบัน, กษัตริย์, ในหลวง, วันชาติ, 5 ธันวาคม, วันพ่อแห่งชาติ, ซูมซอกแซก