ไทยเบฟ จัดงานลอยกระทงและท่องเที่ยววิถีไทยวิถีใหม่ “Bangkok River Festival 2020” ครั้งที่ 6

ไทยเบฟ ชวนสัมผัสมนต์เสน่ห์วัฒนธรรมแห่งสายน้ำในงาน “Bangkok River Festival 2020” ครั้งที่ 6 ชูแนวคิด “รื่นเริง แสงศิลป์” ร่วมลอยกระทงและท่องเที่ยววิถีไทยวิถีใหม่อย่างปลอดภัย ด้วยมาตรฐาน SHA

จัดเต็มพร้อมกัน 10 พื้นที่หลักริมโค้งน้ำเจ้าพระยา และ Lumphun River Festival ครั้งที่ 2 วันที่ 29-31 ต.ค นี้

การท่องเที่ยว, ลอยกระทง, Bangkok River Festival 2020, สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย, Lumphun River Festival, ซูมซอกแซก

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวงาน “Bangkok River Festival 2020 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” กับการสานต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด “รื่นเริง แสงศิลป์” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2563 และในปีนี้เน้นการจัดงานแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน “เข้าถึงง่าย ปลอดภัย ร่วมสมัย มีเอกลักษณ์” และมุ่งพัฒนาและสร้างประโยชน์ “บ.ว.ร” อย่างยั่งยืน แบ่งปันองค์ความรู้และผลักดันอัตลักษณ์และคุณค่าเชิงวัฒนธรรมของชุมชนให้กว้างขึ้นผ่านกิจกรรม อีกทั้งยังได้ขยายเครือข่ายให้กว้างขึ้นผ่านการเสวนาที่เชื่อมโยง นักวิชาการ ศิลปิน ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับพื้นที่

นอกจากนี้ยังได้เชื่อมโยงงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ “บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2020” (Bangkok Art Biennale) หรือ BAB 2020 อีกด้วย

โดยมี นายสุรพล เศวตเศรนี ประธานการจัดงาน Bangkok River Festival 2020 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย และ หน่วยงานพันธมิตรทุกภาคส่วน ร่วมพิธีแถลงข่าว ณ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

นายสุรพล เศวตเศรนี  ประธานการจัดงาน Bangkok River Festival 2020 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ได้กล่าวถึงรายละเอียดของการจัดงานว่า “สำหรับงาน “Bangkok River Festival 2020 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” เป็นการทำงานโดยการประสานความร่วมมือกันของภาคีในพื้นที่ อันได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน โดยการสนับสนุนของภาคส่วนภายนอก คือ                   บริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคม และราชการ ร่วมกันเป็น บวร ยกกำลังสอง ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อความยั่งยืน ซึ่งในปีนี้นับเป็นการสานต่อความสำเร็จในการจัดงานต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด “รื่นเริง แสงศิลป์” บนพื้นที่จัดงาน 10 ท่าน้ำสำคัญทางประวัติศาสตร์ในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค ท่ามหาราช เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ท่าล้ง 1919 และสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม

นอกจากการจัดงานในกรุงเทพมหานครแล้ว ยังมีการจัดงาน Lumphun River Festival ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ร่วมลอยกระทงริมฝั่งแม่น้ำกวง แม่น้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตและวัฒนธรรมผู้คนในถิ่นล้านนา และกิจกรรมถวายโคมบูชา พระธาตุหริภุญชัย และอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย

โดยงานทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดลำพูน จะจัดขึ้นพร้อมกันในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม ถึงวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 รวม 3 วัน 3 คืน

นอกจากนี้พื้นที่การจัดงาน “Bangkok River Festival 2020 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย ด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) จาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงมีความมั่นใจได้ว่างานของเรามีความปลอดภัยและมีมาตรการในการคัดกรอง ป้องกัน COVID-19 เป็นอย่างดี

ในปีนี้ได้มีการต่อยอดกิจกรรม Bike Walk Talk Boat ซึ่งเราจะจัดกิจกรรมตลอดทั้งเดือนตุลาคม ประกอบด้วยกิจกรรมเสวนาที่ถือว่าเป็นไฮไลต์ของงานในครั้งนี้ ได้แก่

“เสวนาสายน้ำแห่งวัฒนธรรม” ที่ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูง จากท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน เป็นวิทยากรรับเชิญกิตติมศักดิ์ ซึ่งทุกท่านจะได้รับฟังประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของชุมชนเก่าแก่ริมน้ำเจ้าพระยาที่ยังคงเสน่ห์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน จากนิทรรศการฟิล์มกระจก : เรื่องราวเหนือกาลเวลา

กิจกรรมเสวนา “ร้อง เล่น ชิมรส : ดนตรี อาหาร ชาติพันธุ์แห่งธนบุรี” เพื่อให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของชุมชนฝั่งธนบุรี รวมถึงประวัติศาสตร์ที่สำคัญ เกร็ดความรู้ และเรื่องเล่าสนุกๆ ของโขน ละคร นาฏศิลป์ไทย ที่มีความเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับความหลากหลายของชาติพันธ์ในฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนคร

กิจกรรมเสวนา “ภาพแห่งความทรงจำเล่าใหม่ด้วยปลายพู่กัน” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความประทับใจจากภาพในอดีตของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะฝั่งธนบุรี และฝั่งพระนคร รวมไปถึง

รวมถึงการทำเวิร์คช้อปงานศิลปะ ล่องเรือดินเนอร์พร้อมชมงานผลงานศิลปะจากงานบางกอกอาร์ต เบียนนาเล่ 2020 ขี่จักรยานลัดเลาะชุมชน เดินชมเส้นทางวัฒนธรรมย่านคลองสาน-กะดีจีน ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงวัฒนธรรม

มาร่วมสัมผัสมนเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมการท่องเที่ยววิถีไทยวิถีใหม่ (new normal) พร้อมดื่มด่ำไปกับอัตลักษณ์ของวิถีความเป็นไทยริมโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา ไปกับ “รื่นเริง แสงศิลป์” ได้ในงาน “Bangkok River Festival 2020 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ครั้งที่ 6 และ Lumphun River Festival ครั้งที่ 2  ตั้งแต่วันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2563 นี้      ตั้งแต่เวลา 17.00-22.30 น.

สอบถามหรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.riverfestivalthailand.com และ facebook/riverfestivalthailand