Tag Archives: Lumphun River Festival

ไทยเบฟ จัดงานลอยกระทงและท่องเที่ยววิถีไทยวิถีใหม่ “Bangkok River Festival 2020” ครั้งที่ 6

ไทยเบฟ ชวนสัมผัสมนต์เสน่ห์วัฒนธรรมแห่งสายน้ำในงาน “Bangkok River Festival 2020” ครั้งที่ 6 ชูแนวคิด “รื่นเริง แสงศิลป์” ร่วมลอยกระทงและท่องเที่ยววิถีไทยวิถีใหม่อย่างปลอดภัย ด้วยมาตรฐาน SHA