เชิญชมบันทึกการแสดงโขน ตอน พิเภกสวามิภักดิ์ และ ตอน สืบมรรคา ออกอากาศ ๒๘ ก.ค. และ ๑๒ ส.ค. นี้

เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี        ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนพรรษาครบ ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ, โขน, พิเภกสวามิภักดิ์, สืบมรรคา, โทรทัศน์ไทยพีบีเอส, ซูมซอกแซก

เนื่องในวาระสองโอกาสมหามงคลสมัย มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จึงร่วมเฉลิมฉลองโอกาสมหามงคลนี้ เชิญชวนคนไทยร่วมชื่นชมความงามของนาฏศิลป์ชั้นสูง ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ

ในบันทึกการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน พิเภกสวามิภักดิ์ และ ตอน สืบมรรคา (สืบ-มัน-คา) ผ่านหน้าจอทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข ๓ พร้อมออนแอร์ให้ชมต่อเนื่อง ๓ ชั่วโมงเต็ม ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

กำหนดออกอากาศ บันทึกการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน พิเภกสวามิภักดิ์ ในวันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคมนี้ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. และตอน สืบมรรคา ในวันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม เวลา ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข ๓