ยอดผู้ป่วยและเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

สำหรับยอดผู้ป่วยและเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันนี้ ทั่วโลกอยู่ที่ 4,805,229 ราย เสียชีวิตแล้ว 316,732 ราย, รักษาหาย 1,860,056 ราย

• 10 ประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงที่สุดในโลกได้แก่

1. สหรัฐอเมริกา ติดเชื้อ 1,527,664 ราย (+ 19,891)
เสียชีวิต 90,978 ราย (+ 865)
2. รัสเซีย ติดเชื้อ 281,752 ราย (+ 9,709)
เสียชีวิต 2,631 ราย (+ 94)
3. สเปน ติดเชื้อ 277,719 ราย (+1,214)
เสียชีวิต 27,650 ราย (+ 87)
4. อังกฤษ ติดเชื้อ 243,695 ราย (+ 3,534)
เสียชีวิต 34,636 ราย (+ 170)
5. บราซิล ติดเชื้อ 241,080 ราย (+ 7,938)
เสียชีวิต 16,118 ราย (+ 485)
6. อิตาลี ติดเชื้อ 225,435 ราย (+ 675)
เสียชีวิต 31,908 ราย (+ 145)
7. ฝรั่งเศส ติดเชื้อ 179,569 ราย (+ 204)
เสียชีวิต 28,108 ราย (+ 483)
8. เยอรมนี ติดเชื้อ 176,651 ราย (+ 407)
เสียชีวิต 8,049 ราย (+ 22)
9. ตุรกี ติดเชื้อ 149,435 ราย (+ 1,368)
เสียชีวิต 4,140 ราย (+ 44)
10. อิหร่าน ติดเชื้อ 120,198 ราย (+ 1,806)
เสียชีวิต 6,988 ราย (+ 51)
11. อินเดีย ติดเชื้อ 95,698 ราย (+ 5,050)
เสียชีวิต 3,025 ราย (+ 154)
12. เปรู ติดเชื้อ 92,273 ราย (+ 3,732)
เสียชีวิต 2,648 ราย (+ 125)

ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อเกิน 2,000 รายต่อวันที่ต้องจับตามองคือ

ซาอุดิ อารเบีย ติดเชื้อ 54,752 ราย (+ 2,736)
เสียชีวิต 312 ราย (+ 10)
แมกซิโก ติดเชื้อ 47,144 ราย (+ 2,112)
เสียชีวิต 5,045 ราย (+ 278)
ชิลี ติดเชื้อ 43,781 ราย (+ 2,353)
เสียชีวิต 450 ราย (+ 29)
ปากีสถาน ติดเชื้อ 40,151 ราย (+ 1,352)
เสียชีวิต 873 ราย (+ 39)

อ้างอิงข้อมูล www.worldometers.info เวลา 13.45 น. (17/5/2563)