TK Park ชวนหนูๆฟังนิทาน ผ่าน Live ทาง Facebook

TK Park มอบความสุขถึงบ้านให้กับเด็ก ร่วมฟังนิทานนานาชาติออนไลน์กับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับครอบครัว “Read & Learn for Family” ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จากครูเจ-อุษา ศรีนวล

เด็ก ๆ จะได้สนุกกับการฟังนิทานมากมายจากนานาประเทศ ที่จะช่วยฝึกกระตุ้นการสังเกตและจินตนาการ สร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ให้เด็ก ๆ ในช่วงเวลาคุณภาพร่วมกับผู้ปกครอง

พบกันทุกวันอาทิตย์ ตลอดเดือน พฤษภาคม 2563  เวลา 13.00 น. ผ่าน Live ทาง Facebook Fan Page : www.facebook.com/tkparkclub และรับชมย้อนหลังในเวลา 19.30 น.