ยอดผู้ป่วยและเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

สำหรับยอดผู้ป่วยและเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันนี้ ทั่วโลกอยู่ที่ 4,539,401 ราย เสียชีวิตแล้ว 303,555 ราย, รักษาหาย 1,711,250 ราย

• 10 ประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงที่สุดในโลกได้แก่

1. สหรัฐอเมริกา ติดเชื้อ 1,457,593 ราย (+ 27,246)
เสียชีวิต 86,912 ราย (+ 1,715)
2. สเปน ติดเชื้อ 272,646 ราย (+ 1,551)
เสียชีวิต 27,312 ราย (+ 217)
3. รัสเซีย ติดเชื้อ 252,245 ราย (+ 9,974)
เสียชีวิต 2,305 ราย (+ 93)
4. อังกฤษ ติดเชื้อ 233,151 ราย (+ 3,446)
เสียชีวิต 33,614 ราย (+ 428)
5. อิตาลี ติดเชื้อ 223,096 ราย (+ 992)
เสียชีวิต 31,368 ราย (+ 262)
6. บราซิล ติดเชื้อ 202,918 ราย (+ 13,761)
เสียชีวิต 13,993 ราย (+ 835)
7. ฝรั่งเศส ติดเชื้อ 178,870 ราย (+ 810)
เสียชีวิต 27,425 ราย (+ 351)
8. เยอรมนี ติดเชื้อ 174,975 ราย (+ 877)
เสียชีวิต 7,928 ราย (+ 67)
9. ตุรกี ติดเชื้อ 144,749 ราย (+ 1,635)
เสียชีวิต 4,007 ราย (+ 55)
10. อิหร่าน ติดเชื้อ 114,533 ราย (+ 1,808)
เสียชีวิต 6,854 ราย (+ 71)
11. จีน ติดเชื้อ 82,929 ราย (+ 3)
เสียชีวิต 4,633 ราย (+ 0)
12. อินเดีย ติดเชื้อ 81,997 ราย (+ 3,942)
เสียชีวิต 2,649 ราย (+ 98)

ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อเกิน 1,000 รายต่อวันที่ต้องจับตามองคือ

แมกซิโก ติดเชื้อ 40,186 ราย (+ 1,862)
เสียชีวิต 4,220 ราย (+ 294)
ปากีสถาน ติดเชื้อ 35,788 ราย (+ 490)
เสียชีวิต 770 ราย (+ 9)

อ้างอิงข้อมูล www.worldometers.info เวลา 15.30 น. (15/5/2563)