กระทรวงสาธาณสุข แถลงพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยืนยันเพิ่มวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

กระทรวงสาธาณสุข แถลงพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยืนยันเพิ่ม 8 ราย รวมสะสม 3,000 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 0 ราย รวมเสียชีวิต 55 ราย วันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านแล้ว 2,784 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 161 ราย

รายละเอียดของผู้ป่วยรายใหม่ มีดังนี้

• อยู่ในกลุ่มการค้นหาเชิงรุกในชุมชน 3 ราย ทั้งหมดเป็นผู้ชายพบใน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา แบ่งเป็น อายุ 45 ปี จำนวน 1 ราย และ 51 ปี 2 ราย มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันจากการค้นพบในชุมชน ซึ่งเป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันจากมาเลเซีย

• อยู่ในศูนย์กักกัน ผู้ต้องกัก ตรวจคนเข้าเมืองของอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ทั้งหมดเป็นผู้หญิงแรงงานต่างชาติทั้ง 5 ราย อายุเฉลี่ยที่ 19-30 ปี

อ้างอิง: กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 8 พฤษภาคม 2563