ยอดผู้ป่วยและเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

สำหรับยอดผู้ป่วยและเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันนี้ ทั่วโลกอยู่ที่ 3,917,999 ราย เสียชีวิตแล้ว 270,740 ราย, รักษาหาย 1,344,2781 ราย

• 10 ประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงที่สุดในโลกได้แก่

1. สหรัฐอเมริกา ติดเชื้อ 1,292,623 ราย (+ 29,531)
เสียชีวิต 76,928 ราย (+ 2,129)
2. สเปน ติดเชื้อ 256,855 ราย (+ 3,173)
เสียชีวิต 26,070 ราย (+ 213)
3. อิตาลี ติดเชื้อ 215,858 ราย (+ 1,401)
เสียชีวิต 29,958 ราย (+ 274)
4. อังกฤษ ติดเชื้อ 206,715 ราย (+ 5,614)
เสียชีวิต 30,615 ราย (+ 539)
5. รัสเซีย ติดเชื้อ 177,160 ราย (+ 11,231)
เสียชีวิต 1,625 ราย (+ 88)
6. ฝรั่งเศส ติดเชื้อ 174,791 ราย (+ 600)
เสียชีวิต 25,987 ราย (+ 178)
7. เยอรมนี ติดเชื้อ 169,430 ราย (+ 1,268)
เสียชีวิต 6,993 ราย (+ 0)
8. บราซิล ติดเชื้อ 135,693 ราย (+ 9,082)
เสียชีวิต 9,188 ราย (+ 600)
9. ตุรกี ติดเชื้อ 133,721 ราย (+ 1,977)
เสียชีวิต 3,641 ราย (+ 57)
10. อิหร่าน ติดเชื้อ 103,135 ราย (+ 1,485)
เสียชีวิต 6,486 ราย (+ 68)
11. จีน ติดเชื้อ 82,885 ราย (+ 2)
เสียชีวิต 4,633 ราย (+ 0)
12. แคนาดา ติดเชื้อ 64,922 ราย (+ 1,426)
เสียชีวิต 4,408 ราย (+ 176)

ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อเกิน 1,000 รายต่อวันที่ต้องจับตามองคือ

อินเดีย ติดเชื้อ 56,351 ราย (+ 3,364)
เสียชีวิต 1,889 ราย (+ 104)
แมกซิโก ติดเชื้อ 27,634 ราย (+ 1,609)
เสียชีวิต 2,704 ราย (+ 197)
ปากีสถาน ติดเชื้อ 24,644 ราย (+ 1,430)
เสียชีวิต 585 ราย (+ 41)

อ้างอิงข้อมูล www.worldometers.info เวลา 13.00 น. (8/5/2563)