12 ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 สไตล์ ‘ขายหัวเราะ’

หลังจากที่นิตยสารการ์ตูนไทย ‘ขายหัวเราะ’ ได้ออกประกาศแสดงความตั้งใจที่จะช่วยเหลือหน่วยงานสาธารณสุข ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งได้รับการตอบรับจากหน่วยงานและองค์กรจำนวนมาก 


ขายหัวเราะ ได้คัดเลือก ตรวจสอบความถูกต้อง และสร้างสรรค์องค์ความรู้นำมาสื่อสารเป็นการ์ตูนในหัวข้อต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชน

หน่วยงานที่ขายหัวเราะได้ร่วมสนับสนุนจัดทำการ์ตูนไปแล้ว เช่น กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงวัฒนธรรม ทันตแพทยสภา Covid Bot Thai CoCare กลุ่มแพทย์ผู้นำยุคใหม่ สถาบันพระปกเกล้า สภากาชาดไทย มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย และ ล่าสุด องค์การอนามัยโลก(WHO )ประเทศไทย

นางสาว พิมพ์พิชา อุตสาหจิต กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทบันลือกรุ๊ป พูดถึงความร่วมมือกับ WHOว่า  จากแคมเปญช่วยเหลือหน่วยงานสาธารณสุขต่างๆ ทำการสื่อสารเรื่อง Covid ของขายหัวเราะ ทำให้ได้รับการติดต่อจาก ดร. อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ (ผู้ก่อตั้งกลุ่ม KnowCovid) ซึ่งได้ประสานความร่วมมือกับ ‘องค์การอนามัยโลก (WHO) ประเทศไทย โดย ดร. ลีวีอู เวดราสโก (Dr Liviu Vedrasco) ผู้แทนจาก WHO ทั้งสามฝ่ายได้ประชุมร่วมกัน นำมาถึงข้อสรุปที่จะสื่อสารเรื่อง COVID ในเนื้อหาที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ผ่านรูปแบบการ์ตูนในแนวทางของ ขายหัวเราะ เน้นความสนุก เข้าใจง่าย สามารถเข้าถึงผู้อ่านได้รวดเร็วและแพร่หลาย

โดยเนื้อหาของการ์ตูนความรู้ชุดแรก เล่าเกี่ยวกับ ‘ความเชื่อผิดๆ 12 ประการเกี่ยวกับ Covid-19’ โดยอ้างอิง จากข้อมูลทางวิชาการล่าสุด ซึ่งเป็นประโยชน์และจำเป็นอย่างยิ่งที่ชาวไทยทุกเพศทุกวัยควรทราบและป้องกัน ความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อปกป้องตัวเองและสังคมจากโรคนี้ได้อย่างปลอดภัยในทุกมิติ

“ขายหัวเราะภูมิใจเสมอที่งานศิลปในรูปแบบการ์ตูน ซึ่งเป็นความถนัดของเราได้ช่วยสื่อสารทำประโยชน์ให้กับสังคมในยาม วิกฤติ ในการเผชิญกับ Covid ครั้งนี้ ขายหัวเราะรู้สึกเป็นเกียรติที่ความตั้งใจของเราได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากสังคมในวงกว้าง รวมถึงได้ร่วมมือกับองค์กรระดับโลกอย่าง WHO

ขายหัวเราะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีส่วนช่วย ปกป้องชีวิตผู้คน ลดปัญหาการแพร่เชื้อ ซึ่งจะช่วยลดภาระให้กับบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างมาก

นอกจากความร่วมมือกับองค์กรสาธารณสุข และองค์กรสื่อต่างๆ แล้ว ยังมีสื่อการ์ตูนรูปแบบอื่นๆ ที่ขายหัวเราะเตรียมจัดทำขึ้นมาเพื่อสื่อสารเรื่องcovid-19 และการให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบทุกคน เพราะเรามองว่าอารมณ์ขันและสุขภาพจิตที่ดีก็สำคัญ มากๆ สำหรับทุกชีวิตในช่วงเวลานี้”