นิทรรศการศิลปะ Art for the heart โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ขอเชิญชมงานแสดงนิทรรศการศิลปะ Art for the heart ผลงานโดยศิลปินตัวน้อยกว่า 70 ชีวิต

จากน้องๆ นักเรียนระดับชั้นเนอสเซอรี่ และระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนอนุบาลไอพีซีอินเตอร์เนชั่น และไอพีซีกรีนอินเตอร์เนชั่นแนลพรีสกูลแอนด์เนอสเซอรี่ ณ สกายล็อบบี้ ชั้น 23 ของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ไปจนถึงวันที่ 5 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 08.00 น. 18.00 น.

รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายภาพวาดของน้องๆ จะร่วมสมทบทุนแก่โครงการ Heart Heroes ฮีโร่คนใหม่ หัวใจแข็งแรง มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กร่วมกับศูนย์โรคหัวใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาลิ้นหัวใจพิการแต่กำเนิด มีโอกาสเข้ารับการรักษาอย่างทันการณ์

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของนักเรียนแต่ละคนสร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอก เพื่อนำเสนอความเป็นตัวเอง ความภาคภูมิใจและแรงบันดาลใจของน้องๆผ่านลายพู่กัน  โดยใช้เทคนิคสีน้ำ สีอะคริลิคตามความถนัดของแต่ละคน ตามความถนัดของน้องๆวัยตั้งแต่ 1 ขวบครึ่งไปจนถึง 5 ขวบ จากน้องๆ แต่ละชั้นเรียนในทุกๆปี