“สมุดภาพสยามเรเนซองส์ : ความทรงจำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๒”

บริษัท สำนักพิมพ์ สยามเรเนซองส์ จำกัด ได้จัดพิมพ์หนังสือ “สมุดภาพสยามเรเนซองส์ : ความทรงจำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๒ – Reminiscence of Rattanakosin Vol.2 (1851 – 1911)” หนังสือเล่มที่ ๒ ในชุด สมุดภาพสยามเรเนซองส์ ที่ได้คัดสรรภาพถ่ายและภาพพิมพ์สมัยรัชกาลที่ ๔ – ต้นรัชกาลที่ ๖ จำนวนกว่า ๑๐๐ ภาพ

ในกรรมสิทธิ์ของสำนักพิมพ์ สยาม เรเนซองส์ นำมาวิเคราะห์เรื่องราวในแง่มุมต่างๆ และคลี่คลายเหตุการณ์เบื้องหลังภาพโบราณเหล่านั้นด้วยเอกสารชั้นต้น เพื่อฉายภาพความทรงจำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ให้กระจ่างยิ่งขึ้น เติมเต็มจินตนาการ และเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจต่อบ้านเมืองและวิถีชีวิตผู้คนในยุคสมัยนั้นประกอบด้วย พระบรมฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ ภาพข้าราชการ ราชสำนักฝ่ายหน้าฝ่ายใน ภาพสถานที่สำคัญของบ้านเมือง ตลอดจนภาพประชาชนสามัญ ในกรรมสิทธิ์ของสำนักพิมพ์ สยาม เรเนซองส์ ซึ่งนำมาวิเคราะห์เรื่องราวในแง่มุมต่างๆ และคลี่คลายเหตุการณ์เบื้องหลังภาพโบราณเหล่านั้นด้วยเอกสารชั้นต้น เช่น พระราชสาส์น พระราชนิพนธ์ ราชกิจจานุเบกษา หนังสือพิมพ์ บันทึกชาวต่างชาติ และกวีนิพนธ์ เป็นต้น เพื่อฉายภาพความทรงจำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ให้กระจ่างยิ่งขึ้น เติมเต็มจินตนาการ และเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจต่อบ้านเมืองและวิถีชีวิตผู้คนในยุคสมัยนั้น

ราคา 1,580 บาท สามารถหาซื้อได้ทาง Inbox Facebook : Siam Renaissance และร้านหนังสือชั้นนำ