เดินหน้าสู่ยุคเปลี่ยนแปลง คนไทยเราพร้อมแค่ไหน?

ผมต้องขอขอบคุณ คุณวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐไว้ ณ ที่นี้ ที่กรุณาเชิญผมไปร่วมในพิธีเปิดสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ ที่โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา

เพราะนอกจากจะได้พบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกับผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่ปัจจุบันมีถึง 107 แห่งแล้ว ก็ยังมีโอกาสได้ฟังคำบรรยายของวิทยากรรับเชิญที่มีชื่อเสียงอีกหลายท่าน

สำหรับปีนี้แนวคิดหรือธีมในการสัมมนาของมูลนิธิไทยรัฐที่จัดขึ้นเพื่อผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทันสมัยมากครับ…มาในหัวข้อ “การเตรียมคนไทยเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่าน”

ได้รับเกียรติจากวิทยากรระดับชาติหลายท่าน อาทิ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และท่าน บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่กรุณามาบรรยายด้วยตนเอง

แต่ท่านที่เซอร์ไพรส์ผมที่สุด (ขออนุญาตใช้ถ้อยคำภาษาอังกฤษเพื่อความทันสมัย เข้ากับยุคเปลี่ยนผ่าน) ก็คือท่านรองนายกรัฐมนตรี ดร.วิษณุ เครืองาม นั่นแหละครับ

ท่านให้เกียรติไปเป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาและขันอาสาบรรยายนำ เพื่อปูพื้นฐานกว้างๆ ของประเทศไทย ที่กำลังจะเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่าน เพื่อให้ผู้บริหารของเรานำไปถ่ายทอดต่อกับคุณครูในสังกัดของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ

ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งกว่าๆ นิดหน่อย สรุปได้อย่างชัดเจนว่าประเทศไทยเรายืนอยู่ตรงไหน? กำลังจะเดินไปสู่จุดใด? ยุทธศาสตร์ชาติคืออะไร? และทำไมต้องปฏิรูปประเทศ?

ผมคงไม่สามารถสรุปรายละเอียดที่ท่านพูดกับคณะครูของเรามาได้ทั้งหมด แต่ก็พอจะนำประเด็นสำคัญๆมาฝากท่านผู้อ่านได้บ้างสัก 2-3 เรื่อง

ในส่วนที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ 20 ปีนั้น ท่านรองฯ วิษณุ บอกที่ประชุมว่าในส่วนที่เป็นเป้าหมายหลัก หรือยุทธศาสตร์หลักของประเทศไทยใน 20 ปีข้างหน้ารวม 6 ด้าน ประกาศใช้แล้ว และน่าจะลงมือปฏิบัติได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 หรือเริ่มปีงบประมาณ 2562 ที่จะถึงนี้เป็นต้นไป

ส่วน แผนปฏิรูปประเทศ ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้ยุทธศาสตร์ชาติเดินไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งจะมีการปฏิรูปทั้ง 13 ด้าน ก็เริ่มขึ้นแล้วเช่นกัน

โดยเฉพาะ การปฏิรูปการศึกษา ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญเป็นพิเศษก็มีความคืบหน้าไปมาก แม้จะยังมีปัญหาอุปสรรคต่างๆอีกมากมายก็ตาม

ผมฟังท่านเล่าแล้วก็เห็นใจ เพราะการปฏิรูปการศึกษาเป็นเรื่องที่ยากที่สุดของประเทศไทย…แตะไปตรงไหนก็มีแต่ปัญหามีแต่ความยุ่งเหยิงซับซ้อนเต็มไปหมด

แต่จะไม่ปฏิรูปก็ไม่ได้ เพราะถ้าจะให้ประเทศไทยของเราเปลี่ยน ผ่านไปสู่เป้าหมาย หรือยุทธศาสตร์ชาติ ตามที่วางไว้ละก็ การพัฒนาคนหรือทรัพยากรมนุษย์จะต้องมาก่อน

ฟัง ดร.วิษณุ พูด ทำให้รู้ว่าเราจะต้องเตรียมตัวคนไทยกันอย่างมากสำหรับในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านที่กำลังเริ่มขึ้น โดยเฉพาะคนหนุ่มคนสาว จะต้องปรับเปลี่ยนกันอย่างมากทีเดียว กับโลกยุคใหม่ที่ประเทศไทยเรากำลังจะก้าวไปสู่

แม้แต่คนแก่ก็ยังต้องเตรียมตัวเหมือนกัน เพราะพวกเรากำลังจะกลายเป็นภาระของประเทศมากขึ้นทุกวัน จะปรับตัวอย่างไรให้เป็นภาระน้อยที่สุดก็คงต้องช่วยกันคิดไปด้วย

สรุปว่าผมขอให้กำลังใจท่านนายกฯ และรัฐบาลชุดนี้ที่กำลังใช้ความพยายามตามความสามารถและศักยภาพของท่านที่จะปฏิรูปประเทศไทย เดินหน้าสู่เป้าหมายแห่งชาติที่ท่านตั้งไว้ใน 20 ปีข้างหน้า

ที่ต้องให้กำลังใจก็เพราะตระหนักดีว่าหลายๆ เรื่องเป็นเรื่องที่ยากมาก เราปฏิรูปกันมาไม่รู้กี่สิบปีแล้ว ก็ยังเหมือนๆ เดิม หรือทำท่าจะแย่กว่าเดิมเสียอีก

หากรัฐบาลนี้ทำได้สำเร็จ ก็จะเป็นกุศลแก่ประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง

ขออำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมทั้ง พระบรมธาตุเจดีย์ แห่งนครศรีธรรมราช จงดลบันดาลให้ความหวังและความฝันของรัฐบาลและ คสช.จะประสบความสำเร็จด้วยเทอญ

ไปไม่ถึงจุดมุ่งหมายปลายทางก็ขอให้ได้สักครึ่งทางก็ยังดี… ไม่ได้ 4.0 เพราะมันยากมาก เอาสัก 3.5 ก็ ok แล้วละครับ!

“ซูม”