Tag Archives: Thailand Sustainability Expo 2020

มหกรรม “พอเพียง–เพื่อโลก”+เชิญชวนเด็กๆ “ล่า” รางวัล

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม เข้าสู่เสาร์แรกของเดือนที่ 10 แห่งปี พ.ศ.2563 รายการ “เสาร์สารพัน” ขออนุญาตรายงานตัว ชวนเที่ยวงานชวนอ่านหนังสือ และฟังเพลงย้อนยุค (ถ้ามี) เช่นเคยนะครับ

ครั้งแรกมหกรรมที่รวมพลังองค์กรและนักพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของไทย “Thailand Sustainability Expo 2020”

ครั้งแรกของการผนึกพลังผู้นำองค์กรด้านความยั่งยืนของประเทศไทยกับ Big event แห่งปี “Thailand Sustainability Expo 2020” ชูแนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” 1-4 ตุลาคม นี้