Tag Archives: Thailand AeroPress Championship

“The Coffee Calling 2023” งานดีๆ สำหรับคนรักกาแฟ

“The Coffee Calling 2023” งานดีๆ สำหรับคนรักกาแฟ เพราะในปัจจุบันวัฒนธรรมกาแฟในบ้านเรานั้นเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด มีผู้ที่ให้ความสนใจและใส่ใจกับการดื่มกาแฟมากขึ้น ทำให้บุคลากรในวงการกาแฟนั้นพัฒนาและมีบรรทัดฐานที่ยกระดับขึ้นสู่ระดับโลกในทุกปีๆ