Tag Archives: THAI TONE SHOP

“THAI TONE SHOP” ยกระดับผลผลิตจากชุมชนสู่ผลงานดีไซน์สุดล้ำ เพิ่มมูลค่าสินค้าหัตถกรรมไทยตอบโจทย์ความต้องการตลาดอย่างยั่งยืน

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ โว้ก ประเทศไทย (VOGUE Thailand) ยกระดับผลผลิตจากชุมชนรังสรรค์เป็นงานดีไซน์สุดล้ำ เปิดตัวป็อปอัพสโตร์ “THAI TONE SHOP” สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหัตถกรรมไทยทุกแขนงจากชุมชนท้องถิ่น