Tag Archives: TCDC

“ISAN to The World” ใน “เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2564” ชวนตื่นตานิทรรศการแสดงศักยภาพคนรุ่นใหม่ สู่สากล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น ผนึกพลังหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัด “เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2564” (Isan Creative Festival 2021)

ชวนเที่ยว “เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2564”ภายใต้แนวคิด “อีสาน โคตรซิ่ง” จัดถึง 15 ส.ค. นี้

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น ผนึกพลังหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และกลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์ต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัด “เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2564” (Isan Creative Festival 2021) เป็นครั้งแรก