Tag Archives: Pastel

“พาสเทล (Pastel) คลิปหอมติดแมสก์” ครั้งแรกในประเทศไทย

X8 หรือ มัลติพลาย บาย เอท มุ่งเน้นในการให้ความสำคัญกับการออกแบบคิดค้นผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกรูปแบบ การใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ๆ