Tag Archives: Himalayan

รอยัล เอ็นฟีลด์ “Himalayan” รถจักรยานยนต์อเนกประสงค์ เหมาะสำหรับทุกสภาพภูมิประเทศ

หลายสิบปีของการเดินทางสำรวจผ่านภูมิประเทศที่ท้าทายที่สุดนับพันๆ กิโลเมตร การใช้ชีวิตอยู่กับรถจักรยานยนต์ และการพัฒนาเครื่องยนต์รถให้ตอบสนองต่อการใช้งานบนเทือกเขาอันสูงชัน