Tag Archives: DoiTung x เซ็นทรัล อุดรธานี ชวนมาแอ่วเหนือใกล้บ้าน

DoiTung x เซ็นทรัล อุดรธานี ชวนมาแอ่วเหนือใกล้บ้านในงาน “ดอยตุงฮักเจ้า”

เซ็นทรัลพัฒนา จับมือ ดอยตุง ชวนเที่ยวงาน “ดอยตุงฮักเจ้า” ส่งต่อความรักจาก “ดอยตุง” สู่ เซ็นทรัล อุดรธานี ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566