Tag Archives: daikin

“ไดกิ้น” มอบเงินสนับสนุนซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษา ให้เด็กผู้พิการทางสายตา ใน “โครงการปันน้ำใจคนพิการทางสายตา”

นายบัณฑิต ศรีวัลลภานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด มอบเงินสนับสนุนซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษาให้เด็กผู้พิการทางสายตา (ตาบอด) 20,000 บาท ใน “โครงการปันน้ำใจคนพิการทางสายตา” เพื่อจัดหาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมแป้นพิมพ์อักษรเบรลล์