Tag Archives: Cheat day

รีวิว “Cheat day” อร่อยได้ทุกมื้อสุขภาพดีได้ทุกวัน

เรายังไม่ไปไหนไกลกันนะคะ ร้าน “Cheat day” นี้เป็นร้านที่ 3 ในการรีวิวของทีมงานซอกแซกที่ตึก The PARQ ตึกใหม่บนถนนพระราม 4 ตรงแยกคลองเตย