Tag Archives: AstraZeneca

บทบาท “สยามไบโอไซเอนซ์” ในฐานะ OEM แอสตราเซเนกา

ผมได้รับเอกสารจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งขอให้ช่วยเผยแพร่ต่อในคอลัมน์นี้ด้วย เพื่อให้ท่านผู้อ่านเข้าใจความหมายของ อักษรย่อภาษาอังกฤษ OEM ที่มีการใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมการผลิตยุคนี้