Tag Archives: ARC Awards

บี.กริม เพาเวอร์ คว้ารางวัลสูงสุดระดับ Gold จาก “The International ARC Awards 2021”

บี.กริม เพาเวอร์ คว้ารางวัลสูงสุดระดับ Gold จาก The International ARC Awards 2021 สะท้อนนโยบายด้านความยั่งยืน ให้ความสำคัญการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่า ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “ดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี”