Tag Archives: AIS PLAY

“Y-DESTINY หรือเป็นที่พรหมลิขิต” เสนอเป็นตอนแรก อังคารที่ 30 มีนาคม นี้

อีกหนึ่งโปรเจคที่น่าสนใจของ Copy A Bangkok และผู้กำกับคนเก่ง ธนะมินทร์ วงษ์สกุลพัชร หรือ ที่รู้จักกันในนาม คุณชีวิน  สำหรับ Y-DESTINY หรือเป็นที่พรหมลิขิต