Tag Archives: ไบโอฟาร์ม

รีวิว…ครั้งแรกกับทริปเข้าป่า กับโครงการตู้ยา BIOPHARM เพื่อชุมชน

น้อยครั้งมากที่ทีมงานซูมซอกแซกจะไปร่วมทริปกิจกรรมแนวเข้าป่า ปีนเขา  และในโอกาสที่บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 45 ที่กำลังไปต่อยอดโครงการ “ตู้ยา BIOPHARM เพื่อชุมชน”