Tag Archives: โลกร้อน

“ชาบูชิ” สานต่อโครงการรักษ์โลก “กินหมดเกลี้ยงCHALLENGE” รณรงค์ผู้บริโภครับประทานอาหารไม่เหลือทิ้ง

ปัจจุบัน สถานการณ์ปัญหาการสูญเสียอาหาร (Food Loss) และขยะอาหาร (Food Waste) ที่ถูกทิ้งไปอย่างเปล่าประโยชน์นั้น นับเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ข้อตกลงลด “โลกร้อน” จะ “ปฏิบัติ” ได้แค่ไหน?

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ณ นาทีนี้กำลังมีการประชุมครั้งยิ่งใหญ่ (มาก) ของโลกที่เมืองกลาสโกว์ สกอตแลนด์ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกที่เรียกกันย่อๆ ว่า COP26