Tag Archives: โรดแม็ปการเลือกตั้ง

No Thumbnail

โรดแม็ปเดิม “ลงตัว” ที่สุด

ขณะที่ผมนั่งเขียนต้นฉบับวันนี้ หนังสือพิมพ์ทุกฉบับพาดหัวว่าอาจจะมีการเปลี่ยนโรดแม็ปการเลือกตั้งของประเทศไทยอีกแล้ว คืออาจจะต้องเลื่อนออกไปจากกำหนดเดิมเดือนพฤศจิกายน อีกอย่างน้อย 90 วัน หรือ 3 เดือน