Tag Archives: โครงการหลวง 53

มูลนิธิโครงการหลวง ประกาศจัดงาน “โครงการหลวง 53” ณ เซ็นทรัลเวิลด์ 4-14 ส.ค. 65 นี้

มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ แถลงข่าวการจัดงาน “โครงการหลวง 53” (Royal Project 53) ภายใต้แนวความคิด “The Infinite Blooms”