Tag Archives: โครงการน่านแซนด์บ็อกซ์

1 ปี “น่านแซนด์บ็อกซ์” กับความหวังฟื้นฟูป่าน่าน

ผมเขียนต้นฉบับวันนี้ในวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันสุกดิบของการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 และบรรยากาศการหาเสียงได้ยุติลงแล้ว ในขณะที่ประชาชนชาวไทยก็อยู่ระหว่างการตัดสินใจและเตรียมตัวที่จะไปใช้สิทธิใช้เสียงในวันรุ่งขึ้น