Tag Archives: โครงการดีแต่มีอุปสรรค “ไทยเที่ยวไทย” เจอ “PM”

โครงการดีแต่มีอุปสรรค “ไทยเที่ยวไทย” เจอ “PM”

หน้า 1 “ไทยรัฐ” ฉบับเช้าวันพุธที่ 29 มีนาคม ลงภาพข่าวเอาไว้ภาพหนึ่ง ข้างๆข่าวซึ่งความจริงก็ไม่ใหญ่นักข่าวหนึ่ง แต่ทั้งภาพทั้งข่าว…ได้เห็นและได้อ่านแล้วก็รู้สึกทั้ง “ดีใจ” และ “เศร้าใจ” ระคนกัน