Tag Archives: แหล่งท่องเที่ยวใหม่

เผยโฉม “25 อันซีน” ใหม่ “5 ภาค” จากทั่วแดนไทย

ท่านผู้อ่านคงจำข่าวคราวเกี่ยวกับการเชิญชวนให้ประชาชนที่ชอบท่องเที่ยวทั้งหลายช่วยกันโหวตผ่าน “เว็บไซต์” www.unseennewchapters.com ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย