Tag Archives: แสนยอด WOK

8 เมนูมงคล ฉลองตรุษจีนรับปีวัวทองที่ “เดอะปาร์คไลฟ์”

เดอะปาร์คไลฟ์ ฉลองเทศกาลตรุษจีน มั่งมีศรีสุขด้วยเมนูมงคลเลิศรส พร้อมเชิญชวนครอบครัวมาทานอาหารร่วมกันเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยเดอะปาร์คได้คัดสรรเมนูมงคล 8 เมนู จาก 3 ร้านอาหารมาแนะนำ