Tag Archives: แผงหนังสือพิมพ์

เจอกันที่ร้าน “เซเว่นฯ” ที่มั่นสุดท้ายของหนังสือพิมพ์?

วันนี้จะมีเหตุการณ์เล็กๆ เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่หมู่บ้าน อาคารสงเคราะห์คลองจั่น เขตบางกะปิ แม้จะเป็นเหตุการณ์เล็กมากแต่ผมก็อยากจะบันทึกไว้เพื่อเป็นหลักฐานของการเปลี่ยนแปลงประการหนึ่งของสังคมไทย