Tag Archives: แชมป์ส่งออกข้าว

เสียแชมป์โลกส่งออกข้าว เราควรเสียใจหรือดีใจ?

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ท่านอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ในปี 2563 หรือปีนี้ เราตั้งเป้าหมายการส่งออกข้าวไว้ที่ 7.5 ล้านตัน ต่ำกว่าปี 2562 ที่ส่งออกได้ 7.58 ล้านตันเล็กน้อย