Tag Archives: เอ-ไทม์

“RHYTHM Of BEAU SUNITA Concert”

ปี 2539 ทันทีที่เราได้ฟังเพลงประกอบละคร “อยากให้เธออยู่ตรงนี้” และ “ยังรักกันอยู่ใช่ไหม” ก็ทำให้เราตกหลุมรักเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งตั้งแต่ยังไม่รู้จักว่าเธอคือใคร