Tag Archives: เหรียญกษาปณ์

พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณ์ฯ ของดีที่ควรไปดู (สักครั้ง)

ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมา นอกจากทีมงานซอกแซกจะเดิน สายไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ตามประเพณีปฏิบัติแบบไทยๆ ของเราแล้วก็ยังถือโอกาสแวะเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ถึง 2 แห่งด้วยกัน