Tag Archives: เสือโคร่ง

บี.กริม ผนึก WWF กรมอุทยานฯ เปิด “ศูนย์การเรียนรู้ ส.เสือวิทยา” โครงการต้นแบบปลูกจิตสำนึกเด็ก เยาวชน เพื่อการอนุรักษ์เสือโคร่ง และสัตว์ป่า

บี.กริม ผู้สนับสนุนหลักขององค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย (WWF ประเทศไทย) และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในโครงการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง ในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และอุทยานแห่งชาติคลองลาน มากว่า 7 ปี

29 กรกฎาคม วันอนุรักษ์เสือโลก ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ เดินหน้าสนับสนุน WWF เพิ่มประชากรเสือโคร่งในไทย

วันอนุรักษ์เสือโลก หรือ วันอนุรักษ์เสือโคร่งแห่งชาติ (International Tiger Day) ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เพื่อสร้างความประหนักในการอนุรักษ์เสือโคร่ง โดยได้รับการกำหนดจากการประชุมว่าด้วยเรื่องเสือโคร่งที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมื่อ พ.ศ. 2553