Tag Archives: เสียงสุข แห่งสายน้ำ

ไทยเบฟ ชวนสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำในงาน “River Festival 2019” ครั้งที่ 5

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผสานความร่วมมือกับ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเครือข่ายพันธมิตรอีกหลายภาคส่วน สานต่อความสำเร็จงาน “River Festival 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5