Tag Archives: เศรษฐกิจพอเพียง

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เดินหน้าฝ่าโควิด เผยแพร่องค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านสื่อเทคโนโลยี

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal พร้อมนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทหลักช่วยในการขับเคลื่อนภารกิจ เผยแพร่พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด แนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บี.กริม เปิดตัวโครงการ “บวร บี.กริม” ผนึก “บ้าน วัด โรงเรียน” สร้างชุมชนต้นแบบในระดับหมู่บ้าน

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม เปิดเผยว่า บริษัทได้เปิดตัวโครงการ “บวร บี.กริม” (B.Grimm Smart Village) เพื่อสร้างชุมชนให้เติบโตเข้มแข็ง มีคุณภาพและศักยภาพ โดยมีเป้าหมายให้ทุกคนมีงานทำ มีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืน มีความรักถิ่นฐานบ้านเกิด ดำรงชีวิตอย่างสมดุลและมีความสุข

มหกรรม “พอเพียง–เพื่อโลก”+เชิญชวนเด็กๆ “ล่า” รางวัล

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม เข้าสู่เสาร์แรกของเดือนที่ 10 แห่งปี พ.ศ.2563 รายการ “เสาร์สารพัน” ขออนุญาตรายงานตัว ชวนเที่ยวงานชวนอ่านหนังสือ และฟังเพลงย้อนยุค (ถ้ามี) เช่นเคยนะครับ

ครั้งแรกมหกรรมที่รวมพลังองค์กรและนักพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของไทย “Thailand Sustainability Expo 2020”

ครั้งแรกของการผนึกพลังผู้นำองค์กรด้านความยั่งยืนของประเทศไทยกับ Big event แห่งปี “Thailand Sustainability Expo 2020” ชูแนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” 1-4 ตุลาคม นี้