Tag Archives: เวสติน โฮเทลส์ แอน์ รีสอร์ทส์

“เวสติน โฮเทลส์ แอน์ รีสอร์ทส์” เปิดตัวผลการศึกษาระดับโลกชิ้นใหม่ เกี่ยวกับการฟื้นฟูร่างกายด้วยการวิ่ง

เวสติน โฮเทลส์ แอน์ รีสอร์ทส์ หนึ่งในแบรนด์โรงแรมในเครือของแมริออท บอนวอย ทั้งหมด 30 แบรนด์ และผู้นำด้านธุรกิจการให้บริการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีมานานกว่า 1 ทศวรรษ เปิดตัวผลการศึกษาระดับโลกขิ้นใหม่ ที่แสดงให้เห็นถึงผลที่ได้จากการวิ่ง