Tag Archives: เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์

อีกครั้งกับ นสพ.พูดได้ ไทยรัฐฉบับพิเศษ 24 ต.ค.

ผมยังอยู่ที่โตเกียวครับ และจะเดินทางไปที่ฮาโกเนอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปหาบรรยากาศเงียบๆ นั่งจิบสาเก และอาบน้ำร้อนญี่ปุ่น สไตล์ออนเซนสัก 2 วัน

นิทรรศการขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ “ศิลปะบนผืนน้ำ”

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒